mega sale * Llongau Cyflym * Cyllido Credyd PayPal * TALU DIWEDD GYDA Cyllido KLARNA * Brandiau Uchaf * WM * YL * 6YE *

0

Eich Cart yn Wag

Amdanom ni

 • Yn Satisfy Your Fetish rydym yn siop allfeydd ffatri wedi'i lleoli yn Los Angeles, Ca. Rydym yn gwerthu ac yn cynhyrchu doliau WM, doliau YL, doliau 6YE a doliau AS. Gwneir ein doliau yn ein ffatri yn Guangdong, Shenzhen a Guangzhou. Mae Satisfy Your Fetish yn siop newydd a ddechreuodd ym mis Mawrth 2018. Gweithredir gan Quinn (Quincy) a Sol, y ddau ohonynt yn berchnogion doliau. Wedi'i leoli yn 21021 Erwin St. Woodland Hills, Ca 91367 ffôn 1 (800) 252-0219) neu cysylltwch â ni trwy e-bost yn info@sexdollfetish.store. Mae gweithgynhyrchu yn cydymffurfio'n llawn â safonau'r diwydiant i ddod â doliau tpe a silicon gradd feddygol o'r ansawdd uchaf a diogel i chi. Gyda blynyddoedd o arloesi a phrofiad uwch-dechnoleg yn y maes mae ein doliau ar flaen y gad ym maes gweithgynhyrchu doliau rhyw. Sydd yn ei dro yn golygu dolig hyfryd hyfryd i chi y gallwch chi ei mwynhau yn ddiogel ac yn hapus am flynyddoedd i ddod.
 • Rydym wedi ymrwymo i'ch boddhad wrth eich helpu chi i chwilio am eich dol a'ch cydymaith newydd. Rydym yn deall eich pryderon a'ch gwaharddiadau wrth brynu un o'n doliau. Dyna pam rydyn ni'n cynhyrchu ac yn gwerthu'r doliau harddaf o wahanol frandiau ac yn trosglwyddo'r arbedion i chi. Dyna hefyd pam y byddwch chi'n sylwi ein bod ni'n gwerthu'r un doliau rhywiol ac yn cael yr un taliadau diogel, cyllido, yr un brandiau ac ategolion â delweddau ffatri. Y gwahaniaeth yw'r pris. Yn Bodlon Eich Ffetish rydym am i chi fwynhau dol newydd i chi a pheidio â phoeni am brisio gormodol na risg o ddol o ansawdd isel. Mae ein doliau'n cael eu gwerthu am y gost isaf i drosglwyddo'r arbedion i chi a'u cynhyrchu gan y gwneuthurwyr doliau brand uchaf yn unig. Rydyn ni am i chi fwynhau'ch dol newydd a'r holl hapusrwydd a ddaw yn ei sgil.
 • Yn Bodlon Eich Fetish nid ydym am werthu dol yn unig, rydym am ichi fwynhau rhywbeth a fydd yn dod â chi allan o'ch meddwl pleser am flynyddoedd i ddod. Nid ydym yn ceisio gwerthu dol i chi am brisiau chwyddedig fel y gwelwch yn rhywle arall. Ein nod yw eich gwneud chi mor fodlon ag yr ydym gyda'n doliau hardd a rhywiol. Wrth ddosbarthu dol i chi y gallwch ei gael yn unrhyw le doliau o'r safon uchaf am lai nag yn Sexdollfetish.
 • Mae ein doliau wedi'u gwneud o ddeunyddiau silicon gradd feddygol premiwm a deunyddiau TPE
 • Sgerbwd dur metel a chymalau cwbl hyblyg sy'n caniatáu ar gyfer cymaint o swyddi rhywiol.
 • . Meddal a moethus fel gwaelod menyw. Gyda'r un jello marshmello neu groen meddal.
 • Mae ein doliau wedi'u cynllunio a'u gwneud â llaw gan weithwyr proffesiynol o ansawdd uchel gyda blynyddoedd o brofiad ac arbenigedd ym maes gweithgynhyrchu doliau rhyw.
 • Mae doliau wedi'u saernïo â llygad am grefftwaith a ffocws terfynol arnoch chi'r cwsmer a sut i fodloni'ch dymuniadau a'ch anghenion mewn dol.
 • Gwneir doliau gyda deunyddiau felly gwnewch yn siŵr eich bod yn anodd peidio ag anghofio ei fod yn ddol
 • Worldwide Llongau am ddim FedEX neu DHL neu UPS.
 • Mae doliau'n cyrraedd yn synhwyrol mewn pecynnau maneg gwyn ar gyfer eich preifatrwydd. Gwneud pob ymdrech i ddanfon eich dol heb unrhyw arwydd allanol o'r hyn sydd y tu mewn i'r pecyn. Felly gallwch fod yn dawel eich meddwl nad neb fydd y doethaf.
 • Gyda'ch pryniant rydym yn cyflenwi hyd at olrhain eich dol am funud. Felly byddwch chi'n gwybod yn union ble mae'ch dol a phryd y bydd yn cyrraedd.

Os ydych chi am brynu'r ddol ryw o'r diwedd rydych chi wedi bod eisiau erioed ond erioed wedi gwneud y pryniant. Wel nawr yw'r amser. Mae gwerthiant doliau rhyw yn ffrwydro. Dyna pam nawr yw'r amser i ddod oddi ar y ffens a phrynu. Gyda gwerthiant yn mynd trwy'r to does dim rheswm i deimlo cywilydd neu gywilydd ynglŷn â phrynu un. Nid chi yw'r unig berson sy'n edrych i brynu dol rhyw, y gallwn eich sicrhau. Felly does dim angen teimlo cywilydd.

Mae gan Sex Doll Fetish linell a detholiad o ansawdd da o ddoliau rhyw Premiwm sy'n cael eu gwneud i edrych a theimlo'n union fel y fenyw rydych chi wedi bod eisiau ac yr oeddech chi eisiau ei chael erioed. Gyda jeli llyfn fel croen ac edrychiadau hardd rhywiol. Mae'r union un doliau y byddwch chi'n dod o hyd iddyn nhw ar lawer o wefannau eraill o'r un gwneuthurwyr. Ond am bris is. Os ydych chi wedi ysgaru yn sengl neu'n weddw yn ddiweddar, efallai mai dol rhyw yw'r peth perffaith i chi. Efallai mai'ch unig ddyn sengl sydd eisiau ychwanegu sbeis yn eich bywyd. Mae'r doliau hyn yn gwneud cymdeithion gwych heb unrhyw gost neu golled barhaus yn y tymor hir. Dim byd ond rhyw a chwmnïaeth pur heb ei ddifetha. Pan fyddwch wedi gorffen, rhowch eich dol i ffwrdd a'i storio, ac ar eich diwrnod.

Mae cael un o'n doliau yn rhatach o lawer na mynd trwy ysgariad neu fynd ar ddyddiadau cinio di-ri neu am byth droi i'r chwith ar ap dyddio a dal i beidio byth â chael darn o'r pastai honno. Mae cael dol cariad yn rhoi'r union beth rydych chi ei eisiau a'i angen i chi. Cael eich gosod heb yr holl ddrama na cholli arian parod na gwrando ar lwyth o swnian a chwyno.

Rydym yn deall eich awydd i brynu dol rhyw a'r nifer o resymau y mae rhywun yn meddwl prynu un. Felly rydyn ni wedi'i gwneud hi'n syml ac yn hawdd i chi ei brynu, trwy wneud yr holl waith i chi wrth ddewis y doliau harddaf ar y farchnad.

Porwch ein doliau a gweld drosoch eich hun beth all dol newydd ei wneud i chi.

Llongau Am Ddim ledled y Byd

Mae pecynnu a danfon eich dol ar wahân gyda'ch preifatrwydd mewn golwg. Bydd eich dol yn cael ei ddanfon at eich drws neu'r ganolfan gwasanaeth post y gofynnwch amdani yn eich cyfeiriad dosbarthu. Bydd eich dol yn cael ei olrhain gyda diweddariadau symudol hyd at y dyddiad y bydd eich dol yn cyrraedd stepen eich drws, mewn blwch disgrifiadol plaen iawn.


gwefeistr oedolion
Statws Diogelu DMCA.com