mega sale * Llongau Cyflym * Cyllido Credyd PayPal * TALU DIWEDD GYDA Cyllido KLARNA * Brandiau Uchaf * WM * YL * 6YE *

0

Eich Cart yn Wag

Dolliau Rhyw Silicôn o Ansawdd Uchel Ar Werth

Croeso i Bodloni eich fetish y siop premiere ar gyfer eich holl blysiau doliau rhyw. Mae gennym ni ddetholiad braf o ddol rhyw silicon ar frig y llinell er hwylustod i chi siopa. Rydym yn cario sawl llinell o ddoliau rhyw silicon ar gyfer y brandiau gorau. Rydym yn ddeliwr ffatri awdurdodedig gyda gweithfeydd gweithgynhyrchu yn Guangdong. Capitol cyntaf cynhyrchu doliau rhyw ledled y byd. Mae gennym linell lawn o ddoliau i weddu i unrhyw awydd neu flas sydd gennych. Os ydych chi'n chwilio am ddol benodol gallwn ni gael unrhyw ddol y gallwch chi ofyn amdani. Yn fuan i ddod i'n dewis doliau silicon mae Hit doll. Felly Os ydych chi'n chwilio am ddol rhyw silicon am brisiau is nag unrhyw le ar y we, arhoswch yn tiwnio i Bodloni'ch Ffetish lle ein nod yw eich cadw chi'n fodlon. Yn ein detholiad o ddoliau silicon rydym yn cario'r ddol DS brand dolig silicon am y tro cyntaf, mae dol DS yn un o frandiau cyntaf doliau rhyw silicon llawn ledled y byd. Mae ansawdd a chrefftwaith yn rhan annatod o bob dol. Gyda manylion coeth a dyluniadau wedi'u crefftio â llaw, dolig DS yw brand doliau rhyw silicon gorau'r diwydiant o bell ffordd. Mae'r llinell newydd o ddoliau silicon EVO yn syfrdanol a dweud y lleiaf. Gydag adolygiadau o bob cwr o'r byd ar gynnyrch impeccable sy'n llawn dyluniad arloesol. Doliau rhyw Asiaidd yn bennaf yw llinell doliau DS DS, er bod ganddyn nhw arddulliau eraill o ddoliau sy'n cynrychioli gwahanol darddiad ethnig fel doliau rhyw ddu neu ddoliau rhyw gwyn, mae ganddyn nhw ddoliau rhyw gwrywaidd eu hunain i lenwi eu llinell. Mae'r doliau rhyw gwrywaidd o'r ansawdd gorau gyda'ch dewis o arddull maint pidyn i fynd ar eich dol, pe byddech chi'n chwilio am ddol rhyw gwrywaidd. Nid yw'r lleiaf eu doliau cynradd a brig yn ddoliau rhyw Asiaidd. Gyda doliau DS llinell impeccable o gynhyrchion ac ansawdd, pan fyddwch chi'n prynu dol DS maen nhw'n cynnig eu pecyn colur eu hunain, mae hynny wedi'i ymgorffori yn y ddol wrth gyrraedd. felly mae eich dol bob amser yn edrych ar ei gorau. Wrth bori'r siop, edrychwch ar rai o'r hyn sydd gan linell doliau rhyw dol DS i'w gynnig.

Ynghyd â dol DS rydym yn cario nifer o ddoliau rhyw pen silicon WM doll. Nhw yw'r cyntaf o fwy i ddod mewn galw sydd eisoes yn cynyddu am y diwydiant doliau rhyw silicon. Erbyn hyn, mae dol rhyw pen silicon WM yn opsiwn pen silicon yn unig. Pan fyddwch chi'n prynu'r ddol silicon WM mae'n dod â phen silicon a chorff dol rhyw tpe sy'n cyfateb yn dda, y gallwch chi ei addasu gyda'r opsiynau rydych chi wedi'u dewis ar gyfer y ddol. Mae'r opsiynau ar y ddol silicon WM yn wahanol gyda'r gwallt ar ddyddiad, yn wahanol i'r doliau rhyw tpe, mae lliw'r gwallt fel y mae yn y ddelwedd. Gyda phen silicon y ddol WM mae'r gwallt wedi'i fewnblannu ac mae'n uwchraddiad am ddim wrth brynu unrhyw ddol silicon. Ni waeth pa siopau eraill sy'n codi tâl am wallt wedi'i fewnblannu, yn Bodloni'ch gwallt wedi'i fewnblannu ar ben doli rhyw silicon neu o ran hynny mae unrhyw ddol silicon yn rhad ac am ddim. Gall cludo ar y ddol silicon o unrhyw frand fod ychydig yn hirach gan fod y broses i gynhyrchu dol silicon yn wahanol na'r ddol rhyw tpe safonol.

Mae cynhyrchu doliau rhyw silicon mewn rhyw ffordd fel cynhyrchu doliau rhyw tpe. Ac eithrio eithriadau i'r broses, fel yr amser y mae'n ei gymryd i wneud un a'r deunyddiau a ddefnyddir. Mae'r ddol rhyw silicon yn debyg mewn sawl ffordd i'r ddol rhyw tpe os edrychwch ar y cynnyrch gorffenedig yn unig. Ond hyd yn oed wedyn mae gwahaniaeth trawiadol. Un o'r rhain yw'r ymddangosiad, mae'r ddol rhyw silicon yn llawer mwy manwl o lawer ac mae'n dod â mwy o ymddangosiad oes. Mae'r croen ar y ddol rhyw silicon hefyd yn fwy llawn lliw a mân rinweddau manwl oes sy'n creu dol rhyw realistig mwy dilys. Y gwallt ar y Dolliau Rhyw Silicôn Realistig yn cael ei fewnblannu gan roi ymddangosiad doliau rhyw realistig mwy oes iddo. Mae'r corff hefyd ar y ddol silicon unwaith eto yn fwy llawn bywyd, gyda'r gallu i ychwanegu mwy o liwio lifelike i'r doliau hyn, mae'n anodd cymharu'r ymddangosiad cyffredinol â'r ddol rhyw tpe draddodiadol. Er mai un o'r anfanteision i'r ddol rhyw silicon yw'r gost ac mae'n rhaid i hyn ymwneud â'r dulliau gweithgynhyrchu cymhleth sydd eu hangen i gynhyrchu'r ddol silicon. Y llall yw'r gwahaniaeth yn naws y ddol, er ei fod yn feddal ac yn ystwyth, mae'r ddol rhyw tpe o bell ffordd yn fwy moethus ac yn llai anhyblyg yn naws y ddol. Felly'r dewis yw pris a chysur dros fanylion brig. Dyna pam mae cymysgu'r ddau gorff pen a thpe silicon yn gwneud y ddol rhyw berffaith.

Cynhyrchiad y Dolls Rhyw Silicôn o Ansawdd Uchel yn wahanol iawn na'r ddol rhyw tpe yn ogystal â'u hymddangosiad. Mae pobl yn aml yn drysu silicon o silicon, mae'r ddau yn hollol wahanol o ran eu natur a'u cynhyrchiad. W.hich yn hytrach na rhywfaint yn cymysgu'r defnydd o'r termau mae'r deunydd a ddefnyddir i gynhyrchu eich dol yn silicon gydag "e." Mae silicon yn digwydd yn naturiol fel elfen neu gydran gemegol sylfaenol, ond mae silicon yn broses a weithgynhyrchir o gynhyrchu silicon. Mae silicon yn cyfeirio at bolymerau dosbarth, sy'n cynnwys bond siloxane. Gwneir hyn trwy gynhesu hyd at dymheredd hyd at dywod cwarts 1800 gradd sy'n cael ei falu i lawr cynnyrch terfynol silicon, sydd wedyn yn cael ei gymysgu â chydrannau eraill a'i ailgynhesu unwaith eto. Ar ôl hynny mae'n mynd trwy sawl cam distyllu arall at ac ychwanegu dŵr at fondiau cemegol ar wahân. Pan nad yw'r cynnyrch cychwynnol yn cael ei bolymeiddio heb fynd i ormod o fanylion, sef cydran adeiladu sylfaen y ddol silicon. Mae'n ymddangos yn gymhleth er bod y prosesau hyn wedi'u symleiddio a'u newid i berffeithrwydd at eich defnydd a'ch pleser.

Sut ydych chi'n storio dol rhyw rhyw silicon?

Mae yna sawl ffordd o storio'ch dol rhyw. Un opsiwn yw ei hongian heb y pen ynghlwm ar far crog cadarn gyda'r bachau crog y gallwch eu prynu wrth edrych allan. Y dewis arall yw ei storio yn un o'r cynwysyddion storio, sydd ar gael wrth edrych allan. Mae yna 3 i ddewis o'u plith, rydyn ni'n argymell cael un o'r 3 gan ei fod yn ffordd symlach o lawer i storio'ch dol ac yn ffordd gyfleus i'w guddio rhag ymwelwyr nosy.

Sut ydych chi'n glanhau dol rhyw rhyw silicon?

Yn syml iawn, gallwch chi lanhau fagina eich dol rhyw gyda'r douche a ddarperir rydych chi'n ei dderbyn gyda'ch dol pan fydd yn cyrraedd. Rydym yn argymell ar ôl pob defnydd i lanhau'ch dol rhyw gyda dŵr cynnes a sebon. Yn ddelfrydol sebon gwrthfacterol gan y gall bacteria gronni yn y gofod fagina neu rectal o hylifau corff dros ben, yn yr un modd ag unrhyw fenyw neu ddyn arall o ran hynny. Hefyd, efallai y byddwch chi'n glanhau gweddill eich dol gyda'r toddiant glanhau tpe, sydd hefyd ar gael wrth y ddesg dalu. Rydym yn argymell peidio â gadael dillad heb eu golchi sydd newydd eu prynu ar eich dol oherwydd gallai staenio neu drosglwyddo i groen eich dol. Felly cyn rhoi dillad ar eich dol, gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei olchi o liwiau gormodol yn y ffabrig. Hyd yn oed ar ôl iddo gael ei olchi, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gadael dillad tywyll ar eich dol wrth storio am gyfnodau hir

Sut i Archebu | Bodlon Eich Ffetish

PAM PRYNU DOL RHYW RHYW

Os edrychwch o gwmpas mae doliau rhyw yn fwy poblogaidd nag y buont erioed yn y gorffennol. Mae'n well ganddyn nhw nid yn unig fel tegan rhyw ond hefyd maen nhw wedi dod yn ddewis arall i'r berthynas safonol sy'n dod i ben yn aml yn fethiant. Am lawer o resymau mae doliau rhyw wedi skyrocketed mewn poblogrwydd. Nid yw bod yn berchen ar ddol rhyw bellach yn beth ofnadwy tabŵ i geisio prynu. Mae prynu dol rhyw hyd yn oed yn prynu nifer y chwiliadau ar Google yn nwydd poeth iawn yn ogystal â thegan rhyw y mae galw mawr amdano a ffordd bersonol o ffurfio perthnasoedd newydd. Yn Sexdollfetish rydym yn deall eich dymuniadau ac yn ymfalchïo yn brydlon a chyda sylw i fanylion yn eich rhoi ar eich ffordd i fwynhau'r hyn y mae llawer ledled y byd eisoes wedi dechrau ei fwynhau.

PAM DEWIS Unol Daleithiau?

Mae Sexdollfetish yn siop newydd sydd ag angerdd dros ein cwsmeriaid a'n cynnyrch. Rydym yn ymfalchïo ym mhob cwsmer yn gwarantu trafodiad ar wahân i chi ac yn cyflwyno'ch dol yn brydlon. Rydym yn cymryd sylw arbennig i bob cwsmer ac yn ymatebol i'ch cais bob un.

Rydym yn siop newydd felly mae popeth yr un peth yn yr union un ddol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo. Rydym yn cynnig ein doliau am y pris isaf posibl y mae'r cwsmer yn wasanaeth i chi heb gost ychwanegol y siopau enwau mawr. Rydym yn deall bod cael eich dol rhyw newydd gyda'r holl fanylion yn gyntaf ar eich meddwl. Ac fel defnyddwyr rydyn ni i gyd eisiau'r pris isaf am y cynnyrch gorau, ac yn Sexdollfetish dyna ein cenhadaeth.

Llongau Am Ddim a Checkout Diogel

Yn Sexdollfetish ein cynnig i chi yw nid yn unig cael y ddol rhyw a ddymunir i chi am bris is na unrhyw un o'r siopau enwau mawr ond ei dosbarthu i chi yn hollol rhad ac am ddim ar ben y pris isel na allwch ddod o hyd iddo mewn man arall fel mewn siopau eraill yr ydych chi talu am eu henw nid y ddol go iawn.

Rydym yn sicrhau til diogel diogel gyda gweinyddwyr diogel diogel wedi'u hamgryptio SSL ac yn siopa pyrth talu diogel, fel bod eich gwybodaeth bersonol bob amser yn cael ei gwarchod. Gyda'n diogelwch McAfee wedi'i warchod ar ein gwefan hefyd, does dim rhaid i chi boeni am eich trafodion gan mai diogelwch a diogeledd yw ein prif nod ar ôl sicrhau'r profiad siopa gorau posibl i chi.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dol rhyw silicon a dol rhyw tpe?

Er y gall y ddau fath o ddoliau roi cyffro a mwynhad eithafol ichi yn y pen draw, mae gwahaniaeth lluosog yn y ddau fath o ddoliau rhyw. Y prif wahaniaeth yw proses gynhyrchu'r ddau fath o ddoliau y cynhyrchir y ddol rhyw tpe gan ddefnyddio elastomer thermoplastig cyfuniad o elastomers plastig a rwber. Maent yn cael eu cyfuno ac yn destun proses wresogi tymheredd uchel a mowldio chwistrelliad sy'n ffurfio'r ddol rhyw tpe go iawn. Mae'r ddol rhyw silicon yn mynd trwy broses debyg ond yn defnyddio sylfaen silicon fel ei phrif gynnyrch cemegol. Y gwahaniaethau yn y ddau fath o ddol yw edrychiad gwirioneddol y ddol ei hun. Gyda'r ddol rhyw silicon mae manylder mwy a mwy manwl yn y manylion wyneb yn ogystal â'r darluniad fagina neu organau cenhedlu, sy'n bell o ran ymddangosiad y ddol rhyw tpe safonol. Mae doliau tpe a silicon yn gwbl hyblyg ond nid yw'r ddol tpe yn dal dŵr ond yn gwrthsefyll dŵr. Felly mae angen cymryd gofal i beidio â boddi am gyfnodau hir o ddol rhyw tpe. Daw'r ddau gyda, neu gellir eu cynhesu i ddod â thymheredd corff eich doliau i dymheredd dymunol er mwyn caniatáu i'r mwynhad mwyaf a chyda rhai brandiau daw'r addasydd gwresogi usb a ddefnyddir i gynhesu'r ddol yn rhad ac am ddim. Mae'r ddol rhyw silicon ar yr ochr i lawr yn fwy costus na'r ddol rhyw tpe ond mae'n anodd cyfateb edrychiad realistig y ddol hefyd. Mae'r opsiwn ar gyfer gwallt wedi'i fewnblannu ar y doliau pen silicon yn ychwanegu at edrychiad a theimlad gwir i fywyd eich dol.

Prynu Gan Werthwyr Awdurdodedig Dolls Rhyw.

Mae Sexdollfetish yn werthwr awdurdodedig pob brand o ddol ar y wefan. Gydag awdurdodiad uniongyrchol i werthu ac wedi dosbarthu dol gwreiddiol o'r safon uchaf i chi o'r prif wneuthurwyr brand uchaf rydyn ni'n eu harddangos. Dim ond y brandiau gorau yr ydym yn eu cario ac yn cynnig un ffordd i chi wirio gwerthwr wrth i chi sylwi ar frand dol 6ye mae gan bob gwerthwr cyfreithlon doliau rhyw sydd wedi'i awdurdodi i werthu doliau rhyw yn unigol dol 6ye, union leoliad eu logo ar bob delwedd wedi'i gosod mewn a patrwm croeslin sy'n dod o'r gweithgynhyrchiad. Mae gan frandiau doliau eraill fel WM y logo WM boglynnog ar eu delweddau doliau mwy newydd na all unrhyw werthwr anghyfreithlon eu dyblygu. Ffyrdd eraill o ddweud yw nad yw'r mwyafrif o werthwyr anghyfreithlon ffug yn mynd trwy'r broses o frandio eu storfa gyfan o luniau doliau. Rydym yn aelod wedi'i ddilysu ac wedi'i restru ar Ein Cymuned Ddol fel gwerthwr awdurdodedig o ddoliau rhyw gan sicrhau eich bod yn ddol ddiogel brand o'r radd flaenaf. Gallwch edrych ar ein rhestr ar Ein cymuned ddol i sicrhau eich bod chi, pe bai gennych bryderon am ddol o ansawdd is.

Awdur Gwadd: Dolls Rhyw

Randi Levinson, MA, CCS yn Therapydd Priodas a Theulu, Therapydd Rhyw ac Cydlynydd agosatrwydd ar gyfer Teledu a Ffilm ymarfer yn Los Angeles, California.Statws Diogelu DMCA.com