mega sale * Llongau Cyflym * Cyllido Credyd PayPal * TALU DIWEDD GYDA Cyllido KLARNA * Brandiau Uchaf * WM * YL * 6YE *

0

Eich Cart yn Wag

Doliau Rhyw Premiwm ar gyfer Pleser

Croeso i gasgliad doliau rhyw Bodlon Eich Fetish. Mae doliau'r casgliad yn gymysgedd llwyr o siapiau a meintiau pob brand. Os ydych chi'n chwilio am siawns benodol o ddol, mae'n debyg bod gennym ni'r ddol rydych chi'n chwilio amdani. Felly porwch ein detholiad o ddoliau rhyw a dewch o hyd i'r un iawn i chi. Rhai cwestiynau cyffredin am ddoliau rhyw isod:

Sut i gael rhyw gyda dol rhyw?

Efallai y bydd rhai pobl yn crwydro'r cwestiwn sut ydych chi'n cael rhyw gyda dol rhyw tpe. Nid yw cael rhyw gyda dol rhyw tpe yn ddim gwahanol na chael rhyw gyda dol rhyw silicon rheolaidd. O ran hynny gyda menyw nid oes gwahaniaeth, heblaw am ychydig o bethau, y mae'n rhaid i chi weithio o gwmpas, ac yn y bôn y ffaith na fydd hi'n symud yn ystod rhyw, ond ar ôl i chi gael y rhan honno rydych chi ymhell ar eich ffordd i mwynhau'r pussy doll rhyw suddiog hwnnw. Rhaid i chi ddefnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr i alluogi treiddiad llyfn neu os yw eich pleser yn fuck sych, yna efallai y byddwch chi'n ceisio er na fyddem ni'n ei argymell fel, ni waeth pa mor hir rydych chi'n ei bwnio, ni fydd byth yn gwlychu oni bai eich bod chi'n defnyddio iraid . Wedi dweud mai’r mater arall wrth gael rhyw gyda dol rhyw, rhaid i chi sicrhau, os ydych yn cael rhyw yn sefyll i fyny, eich bod yn cefnogi’r ddol ryw, fel hyd yn oed os ydych yn prynu’r opsiwn traed sefyll ar eich dol rhyw, mae’n dal i fod ni fydd yn gallu aros yn sefyll dan bwysau gan ryw heb gael cefnogaeth.

Sut ydych chi'n storio dol rhyw?

Mae yna sawl ffordd o storio'ch dol rhyw. Un opsiwn yw ei hongian heb y pen ynghlwm ar far crog cadarn gyda'r bachau crog y gallwch eu prynu wrth edrych allan. Y dewis arall yw ei storio yn un o'r cynwysyddion storio, sydd ar gael wrth edrych allan. Mae yna 3 i ddewis o'u plith, rydyn ni'n argymell cael un o'r 3 gan ei fod yn ffordd symlach o lawer i storio'ch dol ac yn ffordd gyfleus i'w guddio rhag ymwelwyr nosy.

Sut ydych chi'n glanhau dol rhyw?

Yn syml iawn, gallwch chi lanhau fagina eich dol rhyw gyda'r douche a ddarperir rydych chi'n ei dderbyn gyda'ch dol pan fydd yn cyrraedd. Rydym yn argymell ar ôl pob defnydd i lanhau'ch dol rhyw gyda dŵr cynnes a sebon. Yn ddelfrydol sebon gwrthfacterol gan y gall bacteria gronni yn y gofod fagina neu rectal o hylifau corff dros ben, yn yr un modd ag unrhyw fenyw neu ddyn arall o ran hynny. Hefyd, efallai y byddwch chi'n glanhau gweddill eich dol gyda'r toddiant glanhau tpe, sydd hefyd ar gael wrth y ddesg dalu. Rydym yn argymell peidio â gadael dillad heb eu golchi sydd newydd eu prynu ar eich dol oherwydd gallai staenio neu drosglwyddo i groen eich dol. Felly cyn rhoi dillad ar eich dol, gwnewch yn siŵr ei fod yn cael ei olchi o liwiau gormodol yn y ffabrig. Hyd yn oed ar ôl iddo gael ei olchi, gwnewch yn siŵr nad ydych chi'n gadael dillad tywyll ar eich dol wrth storio am gyfnodau hir

Sut i Archebu | Bodlon Eich Ffetish

PAM PRYNU DOL RHYW RHYW

Os edrychwch o gwmpas Doliau Rhyw Premiwm yn fwy poblogaidd nag y buont erioed yn y gorffennol. Mae'n well ganddyn nhw nid yn unig fel tegan rhyw ond hefyd maen nhw wedi dod yn ddewis arall i'r berthynas safonol sy'n dod i ben yn aml yn fethiant. Am lawer o resymau mae doliau rhyw wedi skyrocketed mewn poblogrwydd. Nid yw bod yn berchen ar ddol rhyw bellach yn beth ofnadwy tabŵ i geisio prynu. Mae prynu dol rhyw hyd yn oed yn prynu nifer y chwiliadau ar Google yn nwydd poeth iawn yn ogystal â thegan rhyw y mae galw mawr amdano a ffordd bersonol o ffurfio perthnasoedd newydd. Yn Sexdollfetish rydym yn deall eich dymuniadau ac yn ymfalchïo yn brydlon a chyda sylw i fanylion yn eich arwain ar y ffordd i fwynhau'r hyn y mae llawer ledled y byd eisoes wedi dechrau ei fwynhau.

PAM DEWIS Unol Daleithiau?

Mae Sexdollfetish yn siop newydd sydd ag angerdd dros ein cwsmeriaid a'n cynnyrch. Rydym yn ymfalchïo ym mhob cwsmer yn gwarantu trafodiad ar wahân i chi ac yn cyflwyno'ch dol yn brydlon. Rydym yn cymryd sylw arbennig i bob cwsmer ac yn ymatebol i'ch cais bob un.

Rydym yn siop newydd felly mae popeth yr un peth yn yr union un ddol y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo. Rydym yn cynnig ein doliau am y pris isaf posibl y mae'r cwsmer yn wasanaeth i chi heb gost ychwanegol y siopau enwau mawr. Rydym yn deall bod cael eich dol rhyw newydd gyda'r holl fanylion yn gyntaf ar eich meddwl. Ac fel defnyddwyr rydyn ni i gyd eisiau'r pris isaf am y cynnyrch gorau, ac yn Sexdollfetish dyna ein cenhadaeth.

Llongau Am Ddim a Checkout Diogel

Yn Sexdollfetish ein cynnig i chi yw nid yn unig cael y ddol rhyw a ddymunir i chi am bris is na unrhyw un o'r siopau enwau mawr ond ei dosbarthu i chi yn hollol rhad ac am ddim ar ben y pris isel na allwch ddod o hyd iddo mewn man arall fel mewn siopau eraill yr ydych chi talu am eu henw nid y ddol go iawn.

Rydym yn sicrhau til diogel diogel gyda gweinyddwyr diogel diogel wedi'u hamgryptio SSL ac yn siopa pyrth talu diogel, fel bod eich gwybodaeth bersonol bob amser yn cael ei gwarchod. Gyda'n diogelwch McAfee wedi'i warchod ar ein gwefan hefyd, does dim rhaid i chi boeni am eich trafodion gan mai diogelwch a diogeledd yw ein prif nod ar ôl sicrhau'r profiad siopa gorau posibl i chi.

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng dol rhyw silicon a dol rhyw tpe?

Er y gall y ddau fath o ddoliau roi cyffro a mwynhad eithafol ichi yn y pen draw, mae gwahaniaeth lluosog yn y ddau fath o ddoliau rhyw. Y prif wahaniaeth yw proses gynhyrchu'r ddau fath o ddoliau y cynhyrchir y ddol rhyw tpe gan ddefnyddio elastomer thermoplastig cyfuniad o elastomers plastig a rwber. Maent yn cael eu cyfuno ac yn destun proses wresogi tymheredd uchel a mowldio chwistrelliad sy'n ffurfio'r ddol rhyw tpe go iawn. Mae'r ddol rhyw silicon yn mynd trwy broses debyg ond yn defnyddio sylfaen silicon fel ei phrif gynnyrch cemegol. Y gwahaniaethau yn y ddau fath o ddol yw edrychiad gwirioneddol y ddol ei hun. Gyda'r ddol rhyw silicon mae manylder mwy a mwy manwl yn y manylion wyneb yn ogystal â'r darluniad fagina neu organau cenhedlu, sy'n bell o ran ymddangosiad y ddol rhyw tpe safonol. Mae doliau tpe a silicon yn gwbl hyblyg ond nid yw'r ddol tpe yn dal dŵr ond yn gwrthsefyll dŵr. Felly mae angen cymryd gofal i beidio â boddi am gyfnodau hir o ddol rhyw tpe. Daw'r ddau gyda, neu gellir eu cynhesu i ddod â thymheredd corff eich doliau i dymheredd dymunol er mwyn caniatáu i'r mwynhad mwyaf a chyda rhai brandiau daw'r addasydd gwresogi usb a ddefnyddir i gynhesu'r ddol yn rhad ac am ddim. Mae'r ddol rhyw silicon ar yr ochr i lawr yn fwy costus na'r ddol rhyw tpe ond mae'n anodd cyfateb edrychiad realistig y ddol hefyd. Mae'r opsiwn ar gyfer gwallt wedi'i fewnblannu ar y doliau pen silicon yn ychwanegu at edrychiad a theimlad gwir i fywyd eich dol.

Prynu Gan Werthwyr Awdurdodedig Dolls Rhyw.

Mae Sexdollfetish yn werthwr awdurdodedig pob brand o ddol ar y wefan. Gydag awdurdodiad uniongyrchol i werthu ac wedi dosbarthu dol gwreiddiol o'r safon uchaf i chi o'r prif wneuthurwyr brand uchaf rydyn ni'n eu harddangos. Dim ond y brandiau gorau yr ydym yn eu cario ac yn cynnig un ffordd i chi wirio gwerthwr wrth i chi sylwi ar frand dol 6ye mae gan bob gwerthwr cyfreithlon doliau rhyw sydd wedi'i awdurdodi i werthu doliau rhyw yn unigol dol 6ye, union leoliad eu logo ar bob delwedd wedi'i gosod mewn a patrwm croeslin sy'n dod o'r gweithgynhyrchiad. Mae gan frandiau doliau eraill fel WM y logo WM boglynnog ar eu delweddau doliau mwy newydd na all unrhyw werthwr anghyfreithlon eu dyblygu. Ffyrdd eraill o ddweud yw nad yw'r mwyafrif o werthwyr anghyfreithlon ffug yn mynd trwy'r broses o frandio eu storfa gyfan o luniau doliau. Rydym yn aelod wedi'i ddilysu ac wedi'i restru ar Ein Cymuned Ddol fel gwerthwr awdurdodedig o ddoliau rhyw gan sicrhau eich bod yn ddol ddiogel brand o'r radd flaenaf. Gallwch edrych ar ein rhestr ar Ein cymuned ddol i sicrhau eich bod chi, pe bai gennych bryderon am ddol o ansawdd is.

Awdur Gwadd:

Randi Levinson, MA, CCS yn Therapydd Priodas a Theulu, Therapydd Rhyw ac Cydlynydd agosatrwydd ar gyfer Teledu a Ffilm ymarfer yn Los Angeles, California.Statws Diogelu DMCA.com