mega sale * Llongau Cyflym * Cyllido Credyd PayPal * TALU DIWEDD GYDA Cyllido KLARNA * Brandiau Uchaf * WM * YL * 6YE *

0

Eich Cart yn Wag

Doliau Rhyw Premiwm | Doliau Rhyw Silicon

Dolls Rhyw Silicôn Premiwm yn ymddangos yn

logo ny times
logo hwb porn
is logo
logo gq

Doliau rhyw o ansawdd uchel

Diolch i chi am stopio gan Sex Doll Fetish lle mai ein nod yw eich helpu chi i ddod o hyd i ddol rhyw eich breuddwydion. Mae ein dewis helaeth o ddoliau rhyw yn cael eu dewis â llaw er eich mwynhad a'ch boddhad yn y pen draw. Rydym wedi ymrwymo i ddim ond yr hyn y mae ein henw yn ei ddweud wrth Bodloni Eich Ffetish. Yn ogystal â help gydag unrhyw bryderon sydd gennych. Rydym ar gael ar gyfer sgwrs fyw, neu os yw'n well gennych ollwng llinell atom yn y ffurflen gyswllt cwestiynau.

Doliau rhyw premiwm

O ran siopa am ddol rhyw mae'r pethau hyn yn dod i'r meddwl. Yn Sex Doll Fetish, rydyn ni wedi gwneud y gwaith cartref i chi. Mae ein doliau wedi'u gwneud o gyfuniad o graidd sgerbwd dur gwydn gyda deunyddiau TPE o ansawdd uchel felly rydych chi'n anghofio ei fod yn ddol. Mae edrychiad, teimlad a chyffyrddiad ein doliau yn goeth ym mhob manylyn, gan roi'r cyffro dwys iawn hwnnw rydych chi'n chwilio amdano mewn dol. Mae estheteg ein doliau mor debyg i fywyd a chroen mor feddal a moethus malws melys. Mae'n hawdd nid yn unig mwynhau'ch dol, ond mae llawer o ddynion yn cwympo mewn cariad â'u doliau a chydag ansawdd y doliau hyn mae'n hawdd gweld pam. Felly porwch ein detholiad a dechrau Bodloni Eich Ffetish.

  Cwestiynau Cyffredin

 • Beth Yw Doll Rhyw?

  Mae doliau rhyw heddiw yn ddyfeisiau modern, gan ddefnyddio deunyddiau tpe neu silicon a wneir ar ffurf menyw neu ddyn. Mae doliau rhyw yn dod â nodweddion anatomegol cywir y corff llawn i gynnwys wyneb gyda cholur, y fron, y fagina ac anws. Gwneir doliau rhyw i ymdebygu i'r anatomeg ddynol ac maent yn gynnyrch rhagorol ar gyfer defnyddio ysgogiad rhywiol ac mae rhai yn dod o hyd i gefnogaeth emosiynol. Weithiau fe'u gelwir yn ddoliau cariad. Gellir prynu doliau rhyw mewn amrywiol arddulliau corff gydag wynebau lluosog o wneuthuriadau brand amrywiol. Mae doliau rhyw Torso sydd yn y bôn yn ddoliau rhyw hanner corff heb y coesau ynghlwm â'r un nodweddion wyneb manwl â dol rhyw maint llawn. Mae doliau coes torso a rhyw casgen. Y cyntaf yw syml set o goesau heb y corff uchaf a'r diweddarach yn ddol casgen wedi'i gwneud ar ffurf casgen person gyda dau dwll ar gyfer treiddiad un ar gyfer y fagina ac un ar gyfer yr anws.

  Mae doliau Rhyw Realistig ar sawl ffurf. Mae yna'r ddol rhyw tpe, y ddol rhyw silicon, a'r robot rhyw ai. Doliau rhyw tpe yw'r rhataf o'r tri math o ddoliau rhyw ac mae ganddyn nhw deimlad croen llawer meddalach yn hytrach na'r ddol rhyw silicon mwy anhyblyg. Er ei fod yn fwy anhyblyg mae'r ddol rhyw silicon yn bar yr edrychiad mwyaf manwl a realistig o'r holl ddoliau hefyd, dyma'r drutaf o'r mathau amrywiol. Mae'r ddol rhyw Ai yn arloesi newydd sy'n cymryd y ddol rhyw tpe ac yn ychwanegu rhyngwyneb AI ato sy'n caniatáu iddo siarad ac ymateb i gwestiynau neu sgwrs ei berchnogion. Mae gan bob math o ddol rhyw yn dibynnu ar yr opsiynau, rydych chi'n dewis yr opsiynau i gwyno wrth dreiddio fel yn y robot rhyw ai, y gallu i siarad a rhyngweithio mewn sgwrs ac addasu i'r person wrth iddo ryngweithio â'r ddol. Mae yna opsiynau ar gyfer gwresogi corff llawn fel gyda'r doliau rhyw silicon a rhai brandiau o ddoliau rhyw tpe. Ymhlith yr opsiynau eraill mae cais poblogaidd am draed sefyll yn caniatáu dol hunan sefyll. Yn ogystal â'r opsiwn i gael fagina wedi'i fewnblannu neu fagina symudadwy, sy'n gwneud glanhau eich dol ar ôl ei defnyddio yn llawer haws. efallai y byddwch yn ymweld â rhai o'n tudalennau blog i gael mwy o wybodaeth am lanhau a neu ymolchi gyda'ch dol er mwyn ei glanhau ar ôl ei lanhau. Mae doliau rhyw yn berffaith i unrhyw foi neu gal sydd eisiau'r holl rannau gorau a mwyaf o berthynas ond heb yr holl bwyntiau negyddol sy'n dod gyda pherthnasoedd traddodiadol. Mae doliau rhyw yn gwneud cymdeithion gwych hefyd maen nhw'n offeryn dysgu gwych i'r rhai sydd â llai o brofiad rhywiol sydd eisiau ymarfer sut beth yw rhyw cyn mynd i berthynas wirioneddol. Maent yn berffaith hefyd ar gyfer y rhai a allai fod ag ofnau a phryderon cymdeithasol yn ogystal â'r rhai ag anableddau. I gael rhagor o wybodaeth am y pwnc hwn edrychwch ar ein Awdur Gwadd Dolls Rhyw erbyn Randi Levinson, MA, DASA yn Therapydd Priodas a Theulu, Therapydd Rhyw ac Cydlynydd agosatrwydd ar gyfer Teledu a Ffilm ymarfer yn Los Angeles, California.

  Am fwy o wybodaeth ar Sex Dolls darganfyddwch:

  Y Ddol Rhyw Hanes. Awdur: Anthony Ferguson. Llyfr arall ar gyfer darllen am ddoliau Rhyw yw: Robotiaid Rhyw: Awdur Diwedd Cariad Kathleen Richardson

  Efallai y byddwch hefyd yn hoffi: Perchennog Doll Rhyw Fodern Dadansoddiad Disgrifiadol: Traethawd Ymchwil Gan Sarah Valverde Cal Poly

  Gwybodaeth ychwanegol am ddoliau rhyw.

  Sut i gael rhyw gyda dol rhyw?

  Efallai y bydd rhai yn pendroni sut mae cael rhyw gyda dol rhyw? Wel mae'n syml, gan nad yw'r ddol rhyw yn symud. Gallwch chi gael rhyw gyda dol rhyw p'un a ydych chi'n ddyn neu'n fenyw. Y gamp yw bod yn rhaid i chi wneud yr holl waith. Defnyddiwch iraid wedi'i seilio ar ddŵr yn syml, er mwyn caniatáu treiddiad hawdd. Efallai y cewch ryw gyda'ch dol rhywiol mewn amryw o wahanol swyddi. Pa bynnag swydd yr hoffech gael rhyw neu beth bynnag yw eich hoff swydd. Bydd eich dol rhyw yn gallu ei osod ym mha bynnag sefyllfa rydych chi ei eisiau. Yn gyffredinol, os gellir gosod menyw yn y sefyllfa, gellir gosod dol rhyw yn yr un sefyllfa. Ar ôl i chi gael y swydd rydych chi ei eisiau, ewch i'r gwaith. Y peth gwych yw, os ydych chi am newid swyddi gyda'r doliau hyn, dim ond ei newid i beth bynnag yr ydych chi ei eisiau.

  Iraid a doliau rhyw

  Mae defnyddio iraid i fwynhau cael rhyw gyda dol rhyw yn hanfodol wrth ystyried y deunydd tpe a ddefnyddir i gynhyrchu dol rhyw. Cynyddir boddhad rhywiol trwy ychwanegu iraid wedi'i seilio ar ddŵr i helpu i leihau ffrithiant. Mae ireidiau'n helpu i gynyddu boddhad rhywiol wrth wneud mewnosodiad a threiddiad mynych yn llyfn ac yn hawdd. Mae defnyddio iraid dŵr yn ogystal â chymhorthion yn yr ysgogiad rhywiol eithaf ac yn eich galluogi i gael a chyflawni'r uchafbwynt llithrig llyfn eithaf gyda'ch dol.

  Sut I Atgyweirio Doll Rhyw.

  Felly mae gennych chi'ch dol rhyw o'r diwedd ac rydych chi'n gyffrous i'w fwynhau. Gyda phob bwriad da, gall gofal a defnydd eich damweiniau dol ddigwydd. Mae'r croen ar y ddol ryw fel unrhyw groen y mae'n destun dagrau a thoriadau. Felly mae'n bwysig bod yn ofalus iawn wrth symud neu storio'ch dol gan gymryd gofal i beidio â brwsio yn erbyn unrhyw arwynebau miniog na chaniatáu i unrhyw wrthrychau pigfain ddod i gysylltiad â'ch dol. Gan y bydd y gweithredoedd hyn yn fwyaf tebygol o gynhyrchu toriadau dagrau neu grafiadau ar eich dol rhyw. Newid ymddangosiad eich dol yn ogystal â thynnu sylw oddi wrth ymddangosiad ac yn y pen draw hyd oes defnyddio'r ddol. Pe bai hyn yn digwydd yr ateb syml yw defnyddio'r glud atgyweirio tpe sydd ar gael wrth y ddesg dalu i atgyweirio'ch dol. Mae'n hawdd trwsio'ch dol os bydd rhwyg, rhwygo neu sgrafelliad yn sefydlog trwy lanhau wyneb allanol y rhwyg neu'r rhwygo yn gyntaf. Yna rhowch y glud tpe ar ran fewnol y rhwygo neu'r rhwygo, gan gau'r ardal yr effeithir arni. Yna ar ôl hynny gan ddefnyddio haearn gwresogi i gynhesu'r wyneb gan roi gwres i'r ardal yr effeithir arni, selio'r ardal ar gau ac yn ei hanfod dychwelyd eich dol i'w ymddangosiad gwreiddiol.

 • Sut I Gael Rhyw Gyda Doll Rhyw?

  Mae cael rhyw gyda dol rhyw yn union fel cael rhyw gyda menyw. Yn yr ystyr bod yr anatomeg yr un peth fwy neu lai. Gydag ychwanegu iraid wedi'i seilio ar ddŵr, mae'r teimlad yn llawer gwell na meistroli syml. O ran hynny, mae'r un peth yn wir am gael rhyw gyda dol rhyw gwrywaidd gan fod yr anatomeg yn union yr un fath â pherson. Mae doliau rhyw realistig yn cael eu gwneud yn anatomegol gywir ac yn dibynnu ar y brand mae rhai mor driw i fywyd mae'r rhyw yn hollol gyfartal â chael rhyw gyda pherson. Mae llawer o gyplau yn ei chael yn anodd dod o hyd i gael rhyw gyda dol rhyw yn ychwanegu sbeis at eu perthynas gan ganiatáu i'r partner ychwanegol hwnnw erioed eisiau cael rhyw â hynny.

  Kissing eich dol rhyw

  O ystyried bod doliau rhyw silicon a doliau rhyw tpe yn cael eu gwneud gyda deunyddiau gradd feddygol. Maent yn ddiogel i'w defnyddio gan bobl yn ogystal â heb fod yn wenwynig, sy'n gwneud cusanu dol rhyw yn gwbl bosibl ac yn helpu i wella'r profiad o agosatrwydd neu ryw. Felly felly mae'n hollol ddiogel cusanu'ch dol. Wrth gael rhyw neu pryd bynnag y dymunwch, nid oes angen poeni am unrhyw faterion.

  Efallai y bydd rhai yn dewis peidio â chusanu'r ddol ryw oherwydd er ei bod yn realistig ni all eich cusanu yn ôl. Ond maen nhw'n ddiogel i gusanu cyffwrdd a gwasgu fel gyda menyw sy'n cusanu yn gwneud rhyw yn llawer mwy pleserus.

  Rhyw Llafar:

  Mae'r ceudod llafar ar y mwyafrif o ddoliau rhyw tua 4 i 5 modfedd, oherwydd gyda rhyw fagina bydd angen i chi ddefnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr i wella'r teimlad o ryw geneuol. Er y gallwch chi gael rhyw geneuol gyda'ch dol cariad, nid yw mor fawr â rhyw wain, Ond mae hynny'r un peth â menyw hefyd. Mae'r cyfan yn dibynnu ar eich dewis. Am y swyddi chwythu gorau os ydych chi'n ddyn rhyw geneuol. Y math gorau o ddol ar gyfer hynny fyddai dol rhyw swydd chwythu. Gwneir y doliau hyn yn benodol ar gyfer rhyw geneuol ac maent yn dod gyda cheg agored sy'n caniatáu treiddiad gwell i'w cheg.

  Rhyw'r fagina:

  Cyn cael rhyw yn y fagina gyda'ch dol cariad, rydym yn argymell defnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr. Mae hyn yn dwysáu'r teimlad o ryw neu feistrolaeth. Ar yr un lefel â'r rhyw orau a gawsoch erioed. Gwneir i ddoliau rhyw realistig gael eu rhoi mewn unrhyw sefyllfa rywiol, sy'n eich galluogi i berfformio rhyw mewn unrhyw sefyllfa rydych chi ei eisiau. Rhyw wain gyda dol rhyw, fel y byddech chi gyda menyw sy'n defnyddio'ch dychymyg orau. Pan fyddwch chi'n cau'ch llygaid ac yn mynd i mewn iddo, ni allwch ddweud unrhyw wahaniaeth, nad merch yr ydych chi'n cysgu â hi ond dol rhyw realistig. Mae'r ceudod fagina ar y mwyafrif o ddoliau oddeutu 7 o hyd, yn rhoi neu'n cymryd yn dibynnu ar y brand a'r ddol. Gwneir i led y fagina ar ddol ymestyn i letya'r mwyafrif o ddynion. Nid oes lleiafswm maint dynion sy'n gallu defnyddio dol rhyw. Ni waeth pa mor fawr neu fach ydych chi, gall dol rhyw ddarparu ar eich cyfer chi.

  Rhyw Rhefrol:

  Mae llawer ohonom ni'n ddynion yn dychmygu cael rhyw rhefrol gyda menyw. Y broblem yw dod o hyd i un a fydd yn caniatáu ichi ei wneud. Gyda dol rhyw gallwch gael rhyw rhefrol gymaint ag y dymunwch. Pryd bynnag rydych chi eisiau a bodloni eich fetish a'ch dymuniadau. Gyda'r ceudod rhefrol yn llai ac yn dynnach, mae'n debyg i ryw rhefrol gyda menyw. Gyda hyd o tua 5

  modfedd, mae cael rhyw rhefrol gyda dol rhyw yn gyfyngedig os ydych chi'n digwydd bod yn ddyn mwy cyn belled â'i hyd. Heblaw am hyd gall y ceudod rhefrol ffitio mwyafrif y dynion, gan ei fod yn ymestyn yn union fel y fagina. Gall y doliau hyn wella'ch bywyd rhywiol mewn sawl ffordd i gael rhyw. Felly i'r rhai sy'n caru rhyw rhefrol, dol rhyw yw'r ateb rydych chi wedi bod yn edrych amdano. Argymhellir defnyddio iraid wedi'i seilio ar ddŵr yn ogystal â defnyddio'r wialen wresogi usb sy'n dod gyda'ch dol rhyw i wella a dynwared cynhesrwydd menyw go iawn.

  Ynghyd â'r wialen wresogi usb, mae'n well defnyddio'r flanced a gyflenwir ar gyfer y ddol pan nad yw'n cael ei defnyddio. Nid yw'ch dol cariad yn cadw gwres fel y byddai neu y byddai rhywun yn ei wneud, felly mae cynhesu'ch dol cyn cael rhyw bob amser yn gyngor gwych.

 • Beth yw Buddion Bod yn Ddol Rhyw?

  Mae yna lawer o fuddion i fod yn berchen ar ddol rhyw.

  Dim mwy o ddyddio ar-lein yn troi i'r chwith neu'r dde, yn tecstio am byth neu'n mynd i starbucks yn cyfarfod ar ôl cyfarfod. Ar hyd yr amser byth yn cael dodwy. Talu tollau misol i ap dyddio ar-lein. Pan fydd y gwir, rydyn ni wir eisiau cael ein gosod. Cael dol rhyw hyd yn oed os na chewch chi'r ferch ar yr ap dyddio. Bydd eich dol cariad yn eich llanw drosodd nes i chi ddod o hyd i'r ferch rydych chi wir ei eisiau.

  I'r rhai sydd ag ychydig o brofiad rhywiol, maen nhw'n offeryn dysgu gwych i berffeithio a magu eich hyder wrth gael rhyw.

  Dim risg o heintiau na STDs na HIV ac mae hynny ar ei ben ei hun yn werth tawelwch meddwl ym myd dyddio cyflym heddiw. Lle un munud rydych chi gyda'ch gilydd a'r nesaf rydych chi'n dod o hyd iddi yn y gwely gyda'ch blaguryn gorau neu pwy bynnag mae hi'n cwrdd i gael slaes gyflym.

  Dim embaras nac eiliadau lletchwith gyda dol rhyw. Yn gallu byw allan unrhyw ffantasi fetish neu rywiol a allai fod gennych ond nad oes gennych y nerf i ddweud wrth eich dyddiad? Wel gyda dol rhyw does dim ofn gwrthod beth bynnag rydych chi'n meddwl ei wneud, waeth pa mor kinky y gall fod.

  Dim mwy o estyn am eich hoff lube a defnyddio hen Sally. Gyda rhyw gyda dol rhyw mae fel cael eich gosod gyda'r darn gorau o asyn y gallech chi erioed ddymuno amdano, bob un noson. Ac i'r rhai sydd heb lawer o brofiad gyda rhyw. Mae rhyw gyda dol rhyw mor agos at gael eich dodwy ag y gallwch chi byth ei gael, ac mae'n llawer gwell na meistroli syml.

 • Faint Mae Doll Rhyw yn ei gostio?

  Pan fyddwch chi'n dechrau edrych i mewn i brynu dol rhyw gallwch chi gael eich gorlethu gyda'r holl fanwerthwyr ar-lein yn gwerthu doliau rhyw. Yma byddwn yn mynd dros yr hyn i edrych amdano wrth edrych i brynu dol rhyw. Rhai o'r pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt cyn prynu, byddwn yn eich hysbysu yma.

  Prisio:

  Wrth i chi edrych o gwmpas ar-lein fe welwch rai doliau rhyw realistig am hyd at 4,000.00 ac mor isel â 500.00. Yn dibynnu ar lefel y ddol rhyw rydych chi'n edrych i'w phrynu. Gallwch ddod o hyd i ddoliau am gyn lleied â channoedd o ddoleri hyd at 4 i 5 crand. Bydd y mwyafrif o ddoliau rhyw yn y pris canol ystod yn mynd am oddeutu 1,400.00 i 2,000.00. Mae gan y doliau hyn yr holl alluoedd ac addasiadau llawn i'ch galluogi i adeiladu dol i gyd-fynd â'ch dymuniadau neu fetish. Mae'r cyfan yn dibynnu pa fath o ddol rydych chi'n edrych i'w brynu a faint rydych chi am ei wario. Yn Sexdoll fetish rydym yn prisio ein doliau yn is i drosglwyddo'r arbedion i chi. Fe welwch, os edrychwch o gwmpas, fod ein doliau yn cael eu prisio am gynilion.

  Os ydych chi'n ddechreuwr rydym yn argymell am yr arian i gael dol canol-ystod o ansawdd sy'n caniatáu ar gyfer addasu a gwydnwch sy'n eich galluogi i gael dol o ansawdd sy'n para ac un y gallwch chi ei addasu i'ch chwaeth. Sy'n ein harwain at y peth nesaf i edrych amdano.

  Addasiadau:

  Wrth brynu dol rhyw rhyw byddwch yn cael caniatâd ar y mwyafrif o frandiau i addasu'ch dol, er mwyn rhoi eich rhinweddau unigryw eich hun iddo. Gallwch chi addasu o ben i draed lawer o opsiynau fel lliw gwallt, gwallt wedi'i fewnblannu, lliw llygaid, lliw gwefus, lliw croen, fron, maint a lliw areola, fagina sefydlog neu symudadwy, lliw ewinedd ac ewinedd traed, traed sefyll neu rai nad ydyn nhw'n sefyll, synhwyrydd fagina a sain ar rai modelau hyd yn oed cynhwysydd storio i storio'ch dol cariad newydd. Yn dibynnu ar eich hoff bethau personol gallwch wneud eich dol i mewn i fenyw eich breuddwydion a chyflawni unrhyw awydd sydd gennych. Gyda'r dechnoleg ar gael mewn cynhyrchu doliau rhyw heddiw mae bellach yn bosibl adeiladu'r ddol i'ch dymuniad personol. Fel y gwyddom i gyd nid yw bob amser yn bosibl cael y cyw poeth yr oeddech ei eisiau bob amser. Er gyda dol rhyw realistig gallwch adeiladu ac addasu eich dol i gael merch eich breuddwydion o'r diwedd. Felly gwella'ch mwynhad a'ch boddhad rhywiol.

  Deunyddiau o Safon:

  Wrth chwilio am ddoliau rhyw byddwch yn sylwi ar dermau fel dol rhyw tpe, dol rhyw silicon, silicon platinwm, dol rhyw rhyw robot. Mae gan bob un o'r mathau hyn o ddoliau eu buddion a'u hanfanteision eu hunain. Gwneir doliau rhyw tpe o'r hyn a elwir yn elastomer thermoplastig, cymysgedd o elastomers rwber a phlastig. Caniatáu ar gyfer y meddalwch cynyddol a'r gallu ymestyn hyblyg a hyblygrwydd. Mae doliau rhyw tpe yn llai costus ac mae ganddynt y gallu i gadw gwres ac maent yn hypoalergenig, yr ochr i lawr eu bod yn wahanol i silicon, porws ac yn anodd eu glanhau. Yn hawdd denu staeniau a malurion o ddillad a allai rwbio a throsglwyddo lliwiau neu lint.

  Mae doliau rhyw silicon yn hynod realistig ac yn debyg yn agosach i fenyw yn nodweddion wyneb manwl a darlun y fagina a'r anws. Maent yn haws i'w glanhau ond maent yn fwy costus na doliau rhyw tpe.

  Gwneir doliau rhyw robot AI o fath tebyg o elastomer tpe o'r enw math M. Gwneir math M i fod yn fath tpe gradd feddygol. Mae ganddo'r rhan fwyaf o'r un rhinweddau â tpe ond gyda 2x mwy o allu i ymestyn a thynnu croen y croen meddalach.

  Dylech ddewis dol sy'n gweddu i'ch chwaeth a'ch cyllideb gan ystyried yr opsiynau a'r addasiadau uchod ar gyfer eich dol rhyw newydd.

  Uchder:

  Mae doliau rhyw yn dod mewn llawer o wahanol feintiau a math o gorff yn amrywio o ddoliau rhyw bach doliau rhyw maint canolig i ddoliau rhyw maint bywyd. Fel manwerthwr ar-lein nid ydym yn ymwneud â gwerthu doliau rhyw fach am resymau amlwg. Mae maint a phwysau'r ddol yn ffactor pwysig wrth ddewis eich dol, oherwydd gyda phob maint mae pwysau cyfatebol. I ddynion â ôl-rifynnau daw hyn yn ffactor pwysig gan y gallai codi dol trymach waethygu unrhyw ôl-rifyn parhaus. Mae doliau rhyw maint canolig o feintiau 125 cm i 158cm ac maent yn y dosbarth petite o ddoliau. Felly os ydych chi'n hoff o ferched byr dyma'r doliau i chi.

  Gall doliau rhyw maint bywyd amrywio o 159 cm i ddol rhyw 175 cm a gallant bwyso hyd at 40 kg. Mae'r doliau hyn yn debyg yn agosach i fenyw ac yn dod mewn llawer o wahanol siapiau corff. Dyma'r dosbarth o ddoliau y byddwch chi'n gallu dod o hyd i'r doliau rhyw yn eu harddegau, doliau rhyw oedolion, doliau rhyw bbw, doliau rhyw braster, a doliau rhyw tenau.

  Felly wrth edrych i brynu dol rhyw, cadwch y pethau hyn mewn cof i gael y math o ddol sy'n gweddu i'ch chwaeth a'ch dymuniadau personol. Wedi'r cyfan mae hwn yn fuddsoddiad nid yn unig mewn arian ond yn eich boddhad ac rydych chi am brynu dol rhyw sydd nid yn unig yn caniatáu ichi ddod i ffwrdd ond sy'n eich bodloni ym mhob ffordd.

 • Sut I Glanhau Doll Rhyw?

  Mae glanhau eich dol rhyw yn rhan bwysig o gynnal a chadw eich dol rhyw. Mae glanhau eich dol rhyw yn helpu i'w gadw'n rhydd o falurion hefyd yn helpu i gynnal edrychiad ac ymddangosiad eich doliau. Mae cadw'ch dol yn cael ei lanhau'n rheolaidd yn enwedig cyn ac ar ôl unrhyw ddefnydd, mae defnydd rhywiol yn helpu i leihau'r siawns y bydd bacteriol yn cronni yn eich dol ac ymlaen.

  Ar ôl defnyddio'ch dol gyntaf, dylech bob amser lanhau'ch dol er mwyn cael gwared â gweddillion ffatri dros ben. Mewn rhai achosion a all fod yn weddillion olewog neu'n bowdr, y mae'r doliau'n cael eu trin â nhw o'r ffatri.

  Wrth lanhau'ch dol dylech ddefnyddio sebon nad yw'n sgraffiniol nad yw'n wenwynig i lanhau'ch dol.

  Peidiwch â defnyddio brwsys miniog neu frwshys gwifren i gynorthwyo wrth lanhau er mwyn peidio â phwnio na rhwygo croen y ddol.

  Mae croen ar ddol rhyw yn hawdd ei rwygo â thrin gwrthrychau miniog yn ogystal â rhoi gormod o bwysau ar groen eich doliau wrth lanhau.

  Gellir glanhau'ch dol mewn sawl ffordd. Efallai y byddwch chi'n penderfynu gosod y ddol ar wyneb gwastad gyda sylfaen blastig neu dywel i helpu i amsugno unrhyw ddŵr gweddilliol.

  Gallwch chi hefyd osod eich dol mewn stondin gawod a glanhau'n effeithiol gyda chymorth pen cawod llaw. Sy'n berffaith ar gyfer glanhau'ch doliau fagina neu anws. Pa ofal y dylid ei gymryd gyda'r ardaloedd hyn i ddefnyddio sebon gwrthfacterol i dorri i lawr ar gronni unrhyw facteria yn enwedig ar ôl ei ddefnyddio. O ystyried yr angen a'r defnydd o ireidiau a hylifau corfforol a adneuwyd yn y ddol. Os ydych chi'n defnyddio condom y mae'n well gan rai beidio â'i ddefnyddio, mae'n dal yn hanfodol glanhau'r ardal hon yn dda. Os na fydd gennych ben cawod i lanhau'r ardaloedd hyn. Os oes gan eich dol fagina symudadwy. Yn syml, ei dynnu i lanhau neu ailosod. Os oes gan eich dol fagina wedi'i mewnosod, i lanhau'n effeithiol gallwch ddefnyddio douche fagina ar gyfer y fagina a'r rectwm. Dylid cymryd gofal i dynnu a malurion o'r tu mewn i'r fagina doliau ar ôl eu defnyddio ac wrth lanhau er mwyn osgoi unrhyw facteria'n cronni hylifau'r corff. Yn ogystal â glanhau dylid cymryd gofal i sychu'r ardaloedd hyn yn arbennig er mwyn osgoi unrhyw fowld rhag cronni o ddŵr dros ben.

  Er mwyn cynorthwyo i sychu'r ardaloedd fagina a rectal efallai y byddwch yn caniatáu ichi ddoli i orwedd gyda choesau ar agor i ganiatáu llif aer i'r ardaloedd hyn ynghyd â ffan i gynorthwyo gyda'r sychu a'r awyru i gynorthwyo wrth sychu'ch dol. Efallai y byddwch hefyd yn defnyddio'r bachau crog i ganiatáu i'ch dol aer sychu hefyd, trwy hongian y corff a chaniatáu i sychu. Dylid cymryd gofal wrth wneud hynny, tra bo dŵr yn y ddol neu mewn cyflwr gwlyb. Bydd y ddol yn llithrig ac yn anoddach ei symud. Gan adael yr opsiwn i chi osod y ddol ar wyneb fel eich gwely a gosod wyneb amsugnol o dan y ddol.

  Rhaid cymryd gofal i beidio â defnyddio unrhyw wres allanol fel sychwyr chwythu neu wresogydd trydanol neu nwy i sychu'ch dol. Gan y bydd hyn yn niweidio'ch dol.

  Wrth lanhau'ch dol, ceisiwch osgoi caniatáu i ddŵr neu leithder gronni yn ardal y cysylltydd pen gan ganiatáu dŵr y tu mewn i'r ddol a all arwain at fowld yn cronni yn y ddol. Yn ogystal, defnyddiwch ddŵr yn gynnil ar ranbarthau uchaf y ddol er mwyn osgoi drensio'ch pen doliau â dŵr.

  Efallai y byddwch chi'n glanhau wig eich dol gan ddefnyddio toddiant glanhau ysgafn. Yn gyntaf trwy wneud y gwallt yn hylaw i'w lanhau yna rhoi dŵr a sebon ar y wig. Rhaid cymryd gofal i gael gwared ar y wig cyn ei lanhau er mwyn peidio â chaniatáu dŵr yn y cysylltydd pen. Gellir cyflawni hyn trwy dapio darn o blastig dros y cynulliad cysylltydd.

  Ar ôl i chi olchi gwallt y doliau, rinsiwch a sychwch fel y byddech chi gydag unrhyw wig arall.

  Awgrymiadau ar ofalu am eich dol:

  Ceisiwch osgoi defnyddio dillad lliw tywyll tynn heb eu golchi ar groen eich doliau oherwydd gallai hyn achosi lliw ar groen y doliau yn ardal y dilledyn lliw tywyll. Yn ogystal, ceisiwch osgoi dillad gyda llawer o ffabrig llawn lint oherwydd bydd eich dol yn hawdd denu'r lint a'r llwch hwn o ffibrau.

  Yn ogystal â storio eich doliau dylid gofalu gorchuddio'ch dol mewn cynhwysydd storio yn ddelfrydol er mwyn torri i lawr ar gronni lint a llwch. Efallai y bydd hyn yn cael ei gynorthwyo gyda phrynu gorchudd llwch a wneir ar gyfer y pen a'r corff doliau er mwyn caniatáu cyfnod storio glanach o'ch dol.

 • Sut I Storio Doll Rhyw?

  Gan eich bod yn berchen ar ddol rhyw fe allai ddod yn amser pan fydd angen i chi storio'ch dol. Efallai mai at ddibenion cael cwmni drosodd nad ydych am ganiatáu i weld, neu efallai y byddwch am ei roi i ffwrdd ar ôl ei ddefnyddio bob tro. Yn ogystal â storio dol rhyw ar gyfer teithio ac angen neu eisiau mynd â'ch dol gyda chi ar deithiau.

  Ar gyfer yr amseroedd pan rydych gartref neu ar fin cychwyn ar drip neu wyliau mae sawl ffordd o storio a chuddio'ch dol.

  Mae rhai o'r opsiynau i storio'ch dol yn cynnwys prynu bachau crog sy'n eich galluogi i ddatgysylltu pen eich dol a'i roi ar wialen gadarn ar gyfer hongian eich dol. Dylid cymryd gofal i sicrhau bod yn rhaid i beth bynnag y penderfynwch ddefnyddio bar i'w hongian arno allu gwrthsefyll pwysau'r ddol y penderfynwch ei phrynu. Mae yna gynwysyddion storio hefyd ar gyfer storio'ch dol a all ddod ar ffurf cynwysyddion metel wedi'u leinio ag ewyn sy'n berffaith ar gyfer teithio a storio'ch dol. Yn ogystal, mae'r soffa storio sy'n dod mewn sawl lliw sy'n caniatáu ar gyfer storio'ch dol yn eich cartref yn yr hyn sy'n ymddangos i'r llygad heb ei hyfforddi fel dim ond soffa arddull gwely dydd rheolaidd. Mae pob un o'r opsiynau storio hyn yn berffaith ar gyfer storio'ch dol ynghyd â'r gorchuddion lint amddiffynnol i gynorthwyo i gadw'ch dol yn lân. Peidio â chaniatáu i lint neu lwch gronni gysylltu â'ch dol wrth ei storio. Mae olwynion i rai cynwysyddion cas hedfan a ddefnyddir i'w storio sy'n caniatáu i'ch dol symud yn hawdd wrth ei storio yn ei gynhwysydd. Y dewis olaf yw ei storio yn y blwch cardbord y mae eich dol yn cyrraedd ynddo. Pa ôl-ddefnydd na fydd mor gadarn â'r opsiynau eraill i storio'ch dol rhyw.

 • Beth Yw Doll Rhyw Tpe?

  Mae llawer o bobl wrth edrych i brynu dol rhyw yn dod ar draws y term dol rhyw tpe a byth yn gwybod yno lle mae gwahanol fathau o ddoliau rhyw. Mae tpe yn sylwedd, yn gyfuniad o gydrannau a ddefnyddir i wneud dol rhyw. Mewn termau lleyg mae'n fath o rwber a phlastig wedi'i doddi gyda'i gilydd mewn proses mowldio chwistrelliad. Y term technegol amdano yw elastomer thermoplastig. Mae doliau rhyw tpe o'r ddau fath, y lleiaf drud ac mae ganddyn nhw ychydig mwy o hyblygrwydd dros ddoliau rhyw silicon. Mae gan ddoliau tpe fwy o jiggle moethus meddal iddynt, yn debyg iawn i groen menyw go iawn. Sy'n eu gwneud yn berffaith ar gyfer cael y teimlad realistig hwnnw yn ystod rhyw. Er yn feddalach, yn fwy moethus ac ychydig yn rhatach. Mae croen doliau rhyw tpe ychydig yn fandyllog gan eu gwneud yn anoddach sterileiddio a chynnal a glanhau oherwydd lleithder yn cronni. Mae cadw lleithder yn caniatáu i ardaloedd nad ydynt mor agored gronni bacteria fel y ceudodau llafar, fagina a rhefrol. Felly mae angen mwy o sylw i gadw'r ardaloedd hyn yn lân ac yn sych er mwyn lleihau'r posibilrwydd o facteria'n cronni. Mae doliau tpe yn rhywiol ac yn feddal ac mae golwg ac ymddangosiad hyfryd iddyn nhw gan eu gwneud yn ddewis cost-effeithiol gwych ar gyfer dol rhyw. Wrth siopa am ddol rhyw Tpe, gallwch ddisgwyl gwario unrhyw le rhwng tua 1200.00 a 2200.00 o ddoleri am ddol rhyw tpe gweddus. Nid yw hynny'n golygu na allwch ddod o hyd i bris rhatach, ond fel unrhyw beth rydych chi'n ei brynu, y rhatach yw'r pris, yr isaf yw'r ansawdd. Mae gennym yn ein siop ystod o ddoliau am bris canol-ystod sy'n ceisio rhoi dewis amrywiol o ddoliau o safon i chi am y gost isaf wrth barhau i gadw lefel yr ansawdd yn uchel iawn.

 • Ar gyfer pa fath o ddyn y mae doll ryw ar ei gyfer?

  Mae doliau rhyw ar gyfer unrhyw fath o ddyn. P'un a ydych chi'n ifanc neu'n hen. Mae llawer o bobl yn masterbate, rydyn ni i gyd eisiau cael rhyw. P'un a ydych chi'n fyfyriwr coleg dros 18 oed neu'n ymddeol ac yn byw yn sengl neu hyd yn oed yn anabl, mae dol rhyw yn ychwanegiad gwych i'ch bywyd rhywiol a'ch bywyd yn gyffredinol. Mae'n wych ar adegau pan rydych chi rhwng perthnasoedd neu efallai y byddwch chi'n ei ddewis fel eich unig berthynas. Y pwynt yw eu bod yn amlbwrpas ac wedi'u gwneud ar gyfer unrhyw un. Gall y gymuned anabl elwa o ddol rhyw yn ogystal â'r un teganau rhyw. I'r gymuned anabl gall dod o hyd i ddyddiad fod yn anodd yn ogystal ag i unrhyw un. Er bod bod yn anabl yn dod â rhwystr arall i'w groesi. Mae doliau rhyw yn cael gwared ar yr holl wrthodiad o ddyddio traddodiadol ac yn ei symleiddio, gan eich galluogi i ddewis merch neu foi eich breuddwydion a gallu heb ofni gwrthod. Caniatáu i chi gael ffrind i fwynhau ar eich telerau.

  Gall parau priod elwa o ddol rhyw gan ychwanegu bod trydydd person yn caniatáu ar gyfer y treiddiol hwnnw yr oeddech chi bob amser eisiau ei gael.

  LGBT, Hoyw, syth neu drawsryweddol, gall dol rhyw wella eich bywyd rhywiol yn ogystal â'u gwneud ar gyfer pob dosbarth a rhyw o bobl. Ar gyfer dynion Hoyw mae llinell lawn o ddoliau rhyw gwrywaidd gyda phidyn mawr anatomegol gywir. Mae doliau rhyw benywaidd gyda'r atodiadau shemale hefyd os ydych chi eisiau dol rhyw shemale neu ddol rhyw drawsryweddol, sy'n eich galluogi i gael yr un ffrind hwnnw y gwyddoch na fydd byth yn gadael byth yn twyllo a byth yn mynd yn gorfforol neu'n ymosodol.

 • Beth Yw doli Rhyw Feichiog?

  Mae llawer o bobl sydd â diddordeb mewn doliau rhyw yn arbennig o hoff o'r doliau rhyw beichiog. Daw doliau rhyw beichiog ar ffurf tpe doliau. Mae'r doliau hyn yn cynrychioli menywod yn ystod eu beichiogrwydd tymor. Gydag abdomen wedi'i gwella neu ei chwyddo i efelychu beichiogrwydd tymor. Mae'n ymddangos bod rhai doliau yn ystod beichiogrwydd cynnar, ond mae eraill yn cynrychioli menywod beichiog tymor llawn. Mae nodweddion wyneb y doliau hefyd, wedi chwyddo a phwffi, wedi'u cynllunio i efelychu merch feichiog. Mae'r fron ar y doliau rhyw hyn hefyd wedi'u cynllunio i ymddangos fel chwyddedig a phwdlyd, yn union fel y mae nodweddion yr wyneb. Yn ogystal, mae'n ymddangos bod corff cyfan y ddol mewn beichiogrwydd tymor. Yn gyffredinol mae maint y doliau hyn tua 158 cm o'r mwyafrif o frandiau, ynghyd â bron cwpan C mae'r doliau hyn yn cynrychioli menywod mewn beichiogrwydd tymor.

 • A yw doliau rhyw ar gyfer menywod?

  Mae llawer o ferched yn prynu doliau rhyw ac yn gallu mwynhau bywyd rhywiol llawn a chyflawn gyda'n doliau rhyw gwrywaidd. Mae doliau rhyw gwrywaidd yn dod mewn meintiau o 160 cm i 180cm. Mae'r doliau rhyw gwrywaidd yr un mor feddal a realistig â'r doliau rhyw benywaidd. Gyda maint pidyn hyd at bron i 8 modfedd a 4 modfedd mewn diamedr, mae'r ddol rhyw gwrywaidd yn gacen eidion gyda cheiliog anghenfil a fydd yn bodloni unrhyw fenyw neu ddyn. Mae adeiladu'r ddol rhyw gwrywaidd yn debyg iawn i'r ddol rhyw tpe benywaidd. Gwahanol yn unig gyda nodweddion wyneb gwahanol.

 • Sut Mae Dolliau Rhyw Yn Cael Eu Gwneud?

  Yn fyr, mae doliau rhyw yn cael eu gwneud o TPE. Elastomer ThermoPlastig cymysgedd o ddeunyddiau rwber a phlastig wedi'u cyfuno gyda'i gilydd i ffurfio'ch dol. Gwneir y doliau hyn gyda chymysgedd o ddefnyddiau Tpe a'u tywallt i fowld, wrth roi'r sgerbwd metel yn ei le a'i ganiatáu i setio. Yn ffurfio corff eich dol rhyw. Ychwanegir nodweddion lliwio ac wyneb ar ôl i'r ddol wella gan roi ymddangosiad unigryw i'ch dol. Ynghyd â gwallt llygaid a cholur, mae'ch dol o fewn ychydig ddyddiau byr i wythnos yn barod i'w ddanfon.

 • Sut I Archebu Doll Rhyw?

  Mae yna nifer o siopau ar-lein yn gwerthu doliau rhyw. Yn bennaf, mae doliau rhyw yn cael eu gwerthu ar-lein o bell ffordd a'u dosbarthu ledled y byd i gwsmeriaid. Pan fyddwch chi'n prynu dol rhyw gan Sexdollfetish. Ar ôl i chi wneud eich dewis, dim ond ei ychwanegu at eich trol. Ar ôl i chi ychwanegu at drol yna efallai y byddwch chi'n dechrau addasu'ch dol trwy ychwanegu eich opsiynau. Ar ôl i chi ddewis eich holl opsiynau, rydych chi'n barod i ddesg dalu. Yn syml, ychwanegwch eich enw a'ch data ariannol a'ch til. Ar ôl i chi dalu am eich dol, byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau o'ch archeb. Mae eich preifatrwydd yn destun pryder mawr. Cyn cludo'ch dol, byddwn yn cysylltu â chi trwy e-bost i'ch hysbysu bod eich dol wedi gorffen gyda'r cynhyrchiad. Yna byddwch chi'n gallu archwilio'ch dol yn weledol cyn ei gludo gyda lluniau o'ch dol ar y llawr cynhyrchu. Byddwn yn cludo'ch dol mewn blwch cardbord brown nad yw'n arwahanol, heb roi unrhyw arwydd o'i gynnwys na'i darddiad. Ni fydd gan eich datganiadau bilio a cludo unrhyw sôn am unrhyw gynnyrch oedolyn nac unrhyw arwydd ohono. Mae labeli cludo yn ddisylw yn ogystal â datganiadau cardiau credyd neu ddebyd. Felly does dim angen poeni os yw'ch datganiadau cerdyn yn dangos pryniant o gynnyrch oedolyn. Byddwch yn cael rhif olrhain i olrhain eich dol wrth ei anfon er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am olrhain eich pecyn. Rydym yn deall eich hawl i breifatrwydd a'ch pryderon. Rydym wedi sicrhau na fydd unrhyw arwydd yn cael ei ddangos yn unman o bryniant o siop oedolion-ganolog yn unrhyw le naill ai ar eich gwaith papur bilio neu gludo.

 • A allaf Addasu Fy Nol Rhyw?

  Rydym yn fanwerthwr blaenllaw ledled y byd o werthiannau ar-lein doliau rhyw brand uchaf. Rhoi'r gallu i chi ddewis a gosod eich addasiadau ar gyfer eich dol rhyw er mwyn rhoi dol eich breuddwydion i chi. Gyda llawer o opsiynau o wallt, lliw llygaid lliw ewinedd lliw croen, mathau o'r fron, lliw ewinedd traed, gwallt fagina, traed wedi'i fewnosod, sefyll a heb sefyll. Gallwch chi addasu'ch dol i weddu i chi a'r syniad o'r hyn rydych chi am i'ch dol ymddangos. Yn syml wrth y ddesg dalu, ychwanegwch yr opsiynau penodol sydd orau gennych ar gyfer eich dol a pharhewch i edrych allan.

 • Pa Fath o Warantau?

  Yn Sexdollfetish rydym yn gwarantu am unrhyw reswm bod camgymeriad yn eich trefn neu nam yn eich dol. Byddwn yn eich cynorthwyo i atgyweirio ether neu amnewid eich dol neu eich digolledu am eich pryniant. Rydym yn gwarantu beth fydd eich archeb neu y mae arnom ni.

 • A allaf Arolygu Fy Llong Blaenorol Doll?

  Cyn cludo'ch dol, byddwn yn cadw'r cyswllt diweddaraf â chi trwy e-bost. Caniateir i chi archwilio'ch dol am unrhyw fân ddiffygion a chael cyfle i gael eu cywiro trwy ein cyfathrebiadau e-bost ynghyd â lluniau byddwn yn eich darparu o'ch dol cyn ei anfon. Chi fydd y person sy'n rhoi'r archeb ar gyfer cludo unwaith y byddwch wedi ei glirio a'i gymeradwyo. Ni fydd eich dol rhyw yn llong nes eich bod wedi rhoi’r iawn bod popeth yn ôl eich archeb. Gan ganiatáu i chi'r cysur mai'r hyn rydych chi'n ei gael yw'r union beth y gwnaethoch chi ei archebu.

  Ar ôl i chi wella ansawdd a safonau eich dol, byddwch chi'n cael rhif olrhain i olrhain eich doliau unrhyw le yn y byd. Gallwch ofyn i'ch dol gael ei ddanfon i'ch cartref neu hyd yn oed gael caniatâd i'w godi mewn lleoliad cludwr.

  Adolygiadau wedi'u gwirio

  Gweld beth mae eraill yn ei ddweud gyda adolygiadau peilot ymddiriedaeth wedi'u gwirio. Rydym yn siop newydd gyda dim llawer o adolygiadau ond maent yn adolygiadau dilys wedi'u dilysu. Gallwch fod yn dawel eich meddwl nid yn unig y cewch ddol o ansawdd uchel ond hefyd un am y prisiau isaf. Gwelwch ein Adolygiadau Google ar gyfer ein siop newydd a bod y cyntaf i ychwanegu'ch un chi a dechrau mwynhau'ch dol newydd o ansawdd am brisiau isel isel.

 • Trethi Tollau neu TAW

  Mae gan wledydd fel gwledydd yr undeb Ewropeaidd neu genhedloedd â mewnforion cynhyrchion yr hyn a elwir yn dreth TAW. Pa aelod-genhedloedd all godi tâl ar ddefnyddiwr. Gallwn eich cynorthwyo gyda'r tollau neu drethi TAW. Cysylltwch â ni ar ôl prynu'ch dol.

 • A yw fy nhaliad yn ddiogel?

  Mae Sexdollfetish yn safle diogel Shopify SSL diogel. Mae'ch holl wybodaeth bersonol, breifat ac ariannol yn ddiogel gyda thaliadau Shopify sef y porth talu a ddefnyddir yn SDF. Mae pyrth talu Paypal hefyd yn un o'r pyrth talu mwyaf adnabyddus a mwyaf diogel yn y byd yr ydym hefyd yn eu defnyddio i ddarparu diogelwch a diogelwch i chi gyda'ch holl drafodion ariannol. Felly mae'ch holl wybodaeth yn hollol ddiogel ac wedi'i gwarchod wedi'i hategu â gweinyddwyr diogel i brosesu'ch trafodion. Felly nid oes byth angen poeni am eich diogelwch gwybodaeth. Rydym wedi gofalu am y diogelwch i chi.


gwefeistr oedolion
Statws Diogelu DMCA.com